BookStrg.com

取材自策略中文成語及諺語詞典

策略成語故事大全
成語破釜沉舟
近義詞義無反顧、背水一戰、決一死戰
反義詞優柔寡斷、瞻前顧後、舉棋不定
故事>◆ 秦朝末年,秦國大將章邯攻打趙國,把巨鹿城包圍住。楚國的楚懷王派項羽救援趙國。項羽就帶領部隊去救巨鹿。當部隊渡過漳河以后,項羽命令把所有的船只都鑿破,沉到河底下去,再把飯鍋完全打碎,把岸上的房屋全部燒光,每個人都只發三天的乾糧。他這樣是向大家表示,寧願戰死也不後退的決心。結果,項羽的軍隊受到激勵,士氣高漲,經過九次激烈戰斗,終于殲滅了秦國軍隊,項羽也因此成為當時各處諸侯的領袖。
◆破釜沉舟
解釋◆把煮飯的器具破壞不再使用,舟船沈落不再乘坐。
◆ 釜:煮飯用的鍋。
◆破:打破;釜:鍋;沉:擊沉;舟:船。比喻下定必死的決心,不顧一切地戰鬥到底。
◆形容下定決心,不達目的決不停止的精神。
◆ 后人便根據這兩句話, 引申為 「破釜沉舟」 這句話, 用來形容人做事下定決心, 犧牲一切, 以求取得勝利。
◆明•陳孝逸《與羅杓庵書》:「秋間姑且破釜沉舟,持三日糧,為射賊擒王計;必不敗,而後杜門卻軌。」
形容人做事下定決心幹到底,不留退路。釜,鍋。
引用◆史記項羽本紀:「乃悉引兵渡河,皆沈船,破釜甑,燒廬舍,持三日糧,以示士卒必死,無一還心。」甑,瓦器。
◆ 《史記》項羽本紀:「 項乃悉引兵渡河, 皆沉船, 破釜甑。」
◆西漢•司馬遷《史記•項羽本紀》:「項羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,燒廬舍,持三日糧,以示士卒必死,無一還心。」
例句◆大家要抱著「破釜沈舟」的精神,堅持到最後一秒鐘,絕不放棄。
◆ 事到如今, 我們也只有 「破釜沉舟」, 拚死一戰, 以求生路了。
在這次比賽中,小偉破釜沈舟,決心一定要奪取冠軍。